Biografi | Ljudböcker | E-böcker | Nordic Success Publishing

Biografi

Biografi är en beskrivning av människans liv. Om introduktionen görs av författaren själv kallas den för en självbiografi eller memoar. Biografi är en av de äldsta litteraturformerna. Tidiga biografiska verk anses ibland vara en form av historiska verk snarare än en litterär form, men idag anses biografi och historia vara två helt olika litterära former.

Biografi ljudböcker

Här hittar du alla biografi ljudböcker som har blivit publicerade via Nordic Success Publishing. Vi har dem billigaste priserna för biografi ljudböcker.

Biografi e-böcker

Här hittar du alla biografi e-böcker som har blivit publicerade via Nordic Success Publishing. Vi har dem billigaste priserna för biografi e-böcker.

Vill du publicera din bok inom kategori biografi?

En biografi kan skrivas på många olika sätt. Biografer kan baseras på den personliga kunskapen hos de personer som är involverade i biografin eller baseras på källforskning. En biografi kan vara en kort skiss av en karaktär eller en rik biografi, som objektivt kan beskriva människans liv i kronologisk ordning utan någon förklaring, eller det kan vara en mer ambitiös och kritisk biografi som har en grundlig bakgrundsfakta. Syftar till att ge en fullständig beskrivning av människors liv och arbete. Det kan också vara en självbiografi eller en memoar. Kontakta oss om du vill publicera din ljudbok eller e-bok inom kategorin biografi!

Läs mer

Visar alla 8 resultat

Varukorg